تبلیغات
❤Exo love me ❤ - شحصیت های رمان عشق و برادری
EXO ❤MY❤ LIFE


شخصیت های فیکم :

شخصیتای اصلی :

شیومین (22سالشه و توسط خون آشاما طلسم شده..)

عکس و تصویر شیومین

 
بکهیون (19 سالشه و بهترین دوست و صمیمی ترین دوست شیومینه)

عکس و تصویر #بکهیون

شخصیت فرعـی :
 
آنـابل (20سالشه و شخصیت منفی هست ادعا میکنه که میتونه روح خون آشامی رو از تن شیومین جدا کنه اما.......)عکس و تصویر دخملونه telegram.me/girl_gi